Nieuws Blijf altijd op de hoogte

UPDATE Corona virus fc Harlingen

31-08-2021

Afgelopen zaterdag 25 september gingen de nieuwe “versoepelingen”. Enerzijds goed nieuws, want het lijkt erop dat de samenleving stap voor stap teruggaat naar het “oude ”normaal. Anderzijds blijft voorzichtigheid belangrijk. De basisregels blijven onverminderd van kracht!

Aangezien sportkantines gelijk worden gesteld aan horeca, waar het gaat om het toelaten van personen in de kantine, moesten wij er ook aan geloven. Gelukkig leverde dit afgelopen weekend geen problemen op.

De regels zijn in principe heel simpel

 • Wanneer moet er een QR code/ herstelbewijs/negatief testbewijs getoond worden?
  • Voor iedereen die boven de 13 jaar is, eten dan wel drinken wil bestellen én dit in de kantine wil gaan nuttigen.
 • Wanneer hoeft er GÉÉN QR code/ herstelbewijs/negatief testbewijs getoond te worden?
  • Voor het spelen van wedstrijden of trainingen, als toeschouwer van een wedstrijd, voor het gebruik van het terras buiten, het afhalen van eten en drinken, het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten en voor een bezoek aan onze toiletten heb je GEEN toegangsbewijs nodig.

Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat het niet op de normale manier mogen gebruiken van onze kantine voor iedereen heel vervelend is. Dat is het voor ons als vereniging ook, want fc Harlingen staat te boek als een gezellige, spontane en zeer gastvrije club. Dat deze maatregel uitgevoerd moet worden raakt ons zeer. We hopen dat het van heel korte duur is en dat we echt weer snel teruggaan naar het oude normaal.

================================================================================================

Klaar voor de start?

Belangrijke informatie omtrent de Coronamaatregelen
Op zaterdag 4 september gaat bij fc Harlingen de beker- en reguliere competitie van start. Dat roept met het oog op de huidige coronamaatregelen wellicht de volgende vijf vragen op die we (de KNVB) graag beantwoorden:

1) Wat zijn de verwachtingen voor het komend seizoen na twee eerder afgebroken seizoenen?

We zijn heel positief gestemd en kijken uit naar een mooi voetbalseizoen. Uiteraard kunnen de besmettingscijfers plotseling oplopen, dat hebben we eerder gezien. Er bestaat dus nooit 100% zekerheid als je vooruit wil kijken, maar het verschil met de afgelopen twee seizoenen is dat inmiddels de overgrote meerderheid van de bevolking is gevaccineerd en/of antistoffen heeft omdat ze al corona hebben gehad. Daarbij bleek het amateurvoetbal eerder al geen coronabrandhaard te zijn: er wordt (veelal) in de buitenlucht gespeeld en het aantal langere contactmomenten tijdens het voetballen is zeer beperkt.

2) Zijn de kantine, kleedkamers en douches open?

Ja. Voor de kantines gelden dezelfde regels en protocollen als voor (de rest van) de horeca. Voor in de kleedkamers en douches zijn alle basismaatregelen van toepassing: 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht.

3) Waarom is Testen voor Toegang niet van toepassing op zelf voetballen?

De kans op besmetting tijdens het voetbal is minimaal, zeker op het veld in de buitenlucht. Onderzoek heeft aangetoond dat er tijdens het voetballen nauwelijks langere contactmomenten zijn. Als men buiten het veld zich houdt aan de bekende basisregels, waar alle verenigingen protocollen en maatregelen voor hebben, dan blijft het spelen van competitie veilig en verantwoord. Dan heeft het ook geen toegevoegde waarde om extra drempels op te werpen zoals toegangstests om te gaan sporten, wat op zichzelf al juist een positieve werking heeft op de gezondheid en weerstand van de deelnemers.

4) Mogen vrienden en familie komen kijken?

Jazeker. Langs de lijn moeten bezoekers wel 1,5 meter afstand van elkaar houden zolang deze maatregel voor de gehele samenleving geldt. Maar het veld is groot, dus dit zal niet snel problemen opleveren. Wanneer er veel publiek aanwezig is, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een tribune, geldt dat men daar of 1,5 meter afstand moet hanteren, of dat men via de gemeente een vergunning heeft voor het organiseren van de wedstrijd met meer publiek via Testen voor Toegang. Dan dienen alle supporters over een coronatoegangsbewijs te beschikken, maar bij het bezoeken van een normale wedstrijd dient publiek puur de 1,5 meter aan te houden langs het veld en is er geen coronatoegangsbewijs nodig.

5) Tot wanneer gelden de (huidige) coronamaatregelen?

Op 17 september wordt besloten of er per 20 september afscheid wordt genomen van de 1,5 meter samenleving en er een nieuwe regels komen voor het bezoeken van amateursportwedstrijden. Dus in elk geval tot 20 september blijven de huidige maatregelen gelden.

De basisregels blijven nog steeds van kracht.

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht;
 • Geef elkaar de ruimte;

LET OP! Volg altijd de aanwijzingen van onze vereniging. Volg de looproute en houdt je aan de regels.


Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de RijksoverheidProtocol verantwoord sporten én op de site van de KNVB

 

=====================================================================================

UPDATE 30 JUNI 2021: Na de aangekondigde versoepelingen per 26 juni 2021 zijn dit de meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal:

 • Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.
 • Publiek: het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht. Publiek mag dus ook langs het veld staan.
 • Horeca/ kantine: horeca, en dus ook sportkantines, mogen tot middernacht open. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht.
 • Kleed- en doucheruimtes: open.

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven nog steeds van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

==============================================================================

UPDATE 5 JUNI 2021: Na de aangekondigde versoepelingen per 5 juni 2021 zijn dit de meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal:

 • Het is voor jeugdvoetballers weer mogelijk om wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen.
 • Senioren mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging zonder beperking in en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
 • Op sportaccommodaties die alleen open zijn voor sporters en benodigde vrijwilligers mogen de buitenterrassen onder voorwaarden open voor degenen die op de accommodatie aanwezig mogen zijn.
 • Kleed- en doucheruimtes mogen weer open.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Tot aan de zomer volgen nog diverse besluitmomenten waarop door het kabinet knopen worden doorgehakt over welke ruimte er is voor versoepelingen. Deze UPDATE wordt na ieder besluitmoment bijgewerkt.

Verruimingen vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Juist voor, na en tijdens wedstrijden en trainingen!
De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens wedstrijden en trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB. Veel gestelde vragen rondom de Regiocup vind je HIER

==============================================================================

UPDATE 19 MEI 2021: Voetballers vanaf 27 jaar mogen vanaf 19 mei 2021 buiten weer in groepsverband trainen. Enig puntje van oplettendheid, de anderhalve meter én een maximale groepsgrootte van dertig personen moeten in acht worden gehouden. Een kleine versoepeling in het voetballeven dus. Wat houdt dit in voor het voetbal bij fc Harlingen?

 • Senioren vanaf 27 jaar mogen trainen in groepsverband met max. 30 personen, met 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams en jongvolwassenen t/m 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • De terrassen op sportlocaties mogen open tussen 06.00 en 20.00 uur. Hierbij geldt: maximaal vijftig personen per terras en maximaal twee personen aan tafel op anderhalve meter afstand, tenzij het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat. Blijf zitten waar je zit, registratie verplicht en geen live muziek en/of entertainment. DIT BETEKENT NIET DAT ONS TERRAS DAARBIJ AUTOMATISCH GEOPEND IS. Dit zal in goed overleg moeten gebeuren met de kantinecommissie.
 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Alle kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Verruimingen vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Juist voor, na en tijdens trainingen!
De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

==============================================================================

UPDATE 16 MAART 2021: Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is dat de spelers 1,5 meter afstand houden. Voor de leden tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan. Alles op een rijtje gezet betekent dit het volgende voor het voetbal bij fc Harlingen:

 • Senioren vanaf 27 jaar mogen in groepjes van 4 personen, met 1,5 meter afstand, sporten.
 • Seniorenteams t/m 26 jaar mogen trainen in groepsverband.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Er geldt een avondklok vanaf 21.00 – 04.30 uur.
 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Verruimingen vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Juist voor, na en tijdens trainingen!
De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

============================================================================

UPDATE 24 FEBRUARI 2021: Het kabinet heeft dinsdagavond 23 februari 2021 versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen gaan in vanaf woensdag 3 maart 2021. Leden tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met het eigen team binnen de eigen club weer trainen. Alles op een rijtje gezet betekent dit het volgende:

 • Seniorenteams t/m 26 jaar mogen trainen in groepsverband.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Er geldt een avondklok vanaf 21.00 – 04.30 uur.
 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

=============================================================================

UPDATE 15 DECEMBER 2020: Het kabinet heeft maandagavond 14 december nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf dinsdag 15 december 2020. Voor het voetbal bij fc Harlingen betekent dit in hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

De enige verandering is dus dat bij de seniorenteams het trainen weer naar twee personen gaat. Verder blijft alles hetzelfde. Uiteraard blijven de basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

=============================================================================

UPDATE 19 NOVEMBER 2020: Het kabinet heeft dinsdagavond 17 november nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf donderdag 19 november. Voor het voetbal betekent dit in hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Uiteraard blijven de basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 ook van kracht:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex. Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Gebruik je eigen bidon voor drinken.
 • Na de training verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering voor jongeren t/m 17 jaar tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

=============================================================================

UPDATE 4 NOVEMBER 2020: Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 4 november 22.00 uur en gelden in elk geval voor de komende vier weken. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het bestaande Corona protocol (protocol Corona fc HarlingenV2): Voor het voetbal betekent dit het volgende:

Maatregelen per 4 november 22.00 uur:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nadere order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Uiteraard blijven de basisregels en het Coronaprotocol ook van kracht:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex. Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Gebruik je eigen bidon voor drinken.
 • Na de training verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering voor jongeren t/m 17 jaar tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om fc Harlingen Corona vrij te houden!

=============================================================================

UPDATE 14 OKTOBER 2020: Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen de samenleving en ook het voetbal wederom erg hard. Hieronder een samenvatting van de afspraken die vanaf woensdag 14 oktober gelden. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het bestaande Corona protocol (protocol Corona fc HarlingenV2):

 • Alle amateurcompetities zowel jeugd, senioren als dames worden stilgelegd
 • Alleen jeugdteams mogen in teamverband blijven trainen op ons sportcomplex
 • Vanaf 18 jaar (seniorenteams) mag er niet worden getraind
 • Onderlinge wedstrijden van eigen teams mag bij de jeugdteams wel
 • Kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie

Uiteraard blijven de basisregels en het Coronaprotocol ook van kracht:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex. Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Gebruik je eigen bidon voor drinken.
 • Na de training verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering voor jongeren t/m 17 jaar tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om fc Harlingen Corona vrij te houden!

 

===========================================================================

 

UPDATE 29 SEPTEMBER 2020: Het kabinet heeft maandagavond nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen de samenleving en ook het voetbal hard. De komende drie weken mag bij geen enkel (sport)evenement nog publiek aanwezig zijn en zijn de kantines dicht. Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers. Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen! Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Hieronder een samenvatting van de afspraken die vanaf 29 september gelden. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het bestaande Corona protocol (protocol Corona fc HarlingenV2):

 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag een kind onder de 12 jaar wel naar training of wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex, maar anders: Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Alle wedstrijden gaan de komende weken door! Gelukkig, we mogen blijven sporten!
 • Vanaf heden geen toeschouwers/publiek meer bij onze thuis- en uitwedstrijden en trainingen.
 • Alleen teambegeleiding (trainer/coach en leider) mag aanwezig zijn bij de wedstrijden en op 1,5 meter afstand.
 • Bij uitwedstrijden gelden rijdende ouders voor de jeugd ook als teambegeleiding en mogen de wedstrijd bijwonen. Rijd bij uitwedstrijden zoveel mogelijk samen, dus volle auto’s en boven dien adviseren we om mondkapjes te dragen.
 • De kantine en de vergaderruimtes zijn gesloten. Er is geen limonade en thee voor jeugd- en seniorenteams in de rust. Advies: gebruik een eigen bidon voor drinken.
 • De kleedaccommodatie en douches kunnen gebruikt worden, teambegeleiding op 1,5 meter afstand. Na gebruik verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Wedstrijdbespreking vinden plaats in de kleedaccommodatie

Alle maatregelen die specifiek gelden voor de sport lijken redelijk helder: Je vindt ze hier, lees ze goed door! De maatregelen van het kabinet gelden vooralsnog tot en met dinsdag 20 oktober.

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om fc Harlingen Corona vrij te houden!

 

================================================================================

 

fc Harlingen zijn we samen, óók in deze coronatijd. Maar wat betekent dat voor onze vereniging in deze coronatijd?

protocol Corona fc HarlingenV2

Voorop staat: met z’n allen respecteren we de 1,5 meter afstand. We houden er dus rekening mee én we mogen elkaar daar zonder schaamtegevoel ook op aanspreken. Daarnaast hanteren we een protocol Corona fc HarlingenV2  waar iedereen zich aan moet gaan houden. Deel en bespreek dit protocol Corona fc HarlingenV2  zoveel mogelijk met ouders, spelers en speelsters. Bovendien respecteren we eventuele nieuwe maatregelen die de overheid vaststelt.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen!

 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Voel je tijdens het sporten klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Ga dan direct naar huis!
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

 

Voor alle duidelijkheid:

 • Er kan gebruik worden gemaakt van de douches en kleedkamers. Maar houd ook hier 1,5 m afstand!
 • De kantine gaat vanaf 17 augustus weer open. Er kan een beperkt aantal mensen in!
 • Langs het veld geldt ook de 1,5 m afstand!
 • Buiten trainingstijden om is het terrein afgesloten en verboden toegang!
 • Lees en hanteer de regels uit het protocol Corona fc HarlingenV2

We houden jullie de komende tijd steeds op de hoogte wat betreft de regels die gelden op ons complex en in de kantine. Als we ons met elkaar aan de regels houden, kunnen wij als fc Harlingen zorgen dat iedereen veilig kan voetballen binnen de gestelde kaders!

Nogmaals: lees dit protocol Corona fc HarlingenV2 goed door en bespreek dit thuis! Alleen samen houden we corona onder controle!

LET OP! DE REGELS KUNNEN AANGESCHERPT WORDEN. HIERONDER DE LAATSTE VERSIES VAN DE NIEUWE MAATREGELEN ÉN VEEL GESTELDE VRAGEN:

Veelgestelde vragen Coronavirus 29-09-2020

Veelgestelde vragen Coronavirus en voetbal

Sponsoren