Nieuws Blijf altijd op de hoogte

UPDATE Corona virus fc Harlingen

18-02-2022

“Het land gaat weer open”, zoals minister Kuipers tijdens de persconferentie van 15 februari zei. Na bijna twee jaar gaat het zogenaamde ‘slot’ eraf. In het betaald voetbal gaan de stadions zich weer vullen met publiek en gelukkig hebben we ook in het amateurvoetbal met steeds minder maatregelen te maken.

De versoepelingen gaan in stappen, hieronder de relevante zaken voor het voetbal:

Stappenplan:
Tot 25 februari is er voor het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de sporthal nog wel een coronatoegangsbewijs nodig. Vanaf 18 februari komen de geldende 1,5 meter, het mondkapje bij rondlopen en een vaste zitplaats te vervallen.

Op vrijdag 25 februari nemen we afscheid van de laatste maatregelen. Het coronatoegangsbewijs hoeft dan niet meer getoond te worden bij het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de sporthal. Ook vervallen alle beperkingen op openingstijden.

Samen verder: adviezen voor iedereen
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Hou je daardoor nog steeds aan de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken.

Basisregels:

 • Voor iedereen met klachten: blijf thuis, laat je testen (bij de GGD), bij positieve uitslag ga thuis in isolatie. Breng je leider/trainer/vereniging op de hoogte.
 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Geen handen schudden.

Contact en meer informatie
Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op Coronavirus | KNVB of bezoek de website van NOC*NSF: FAQ: Veel gestelde vragen Coronavirus en Sport 

Laatste update
Wij hopen dat deze corona-update de laatste zal zijn en dat we ongestoord de competitie kunnen afwerken. Mocht de situatie in de toekomst weer aanleiding geven dat maatregelen voor het voetbal worden getroffen, dan communiceren wij dat aansluitend.

==========================================================================================

Spelregels voor sport vanaf woensdag 26 januari 2022
Iedereen mag overdag en ’s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie.

De volgende regels gelden vanaf 26 januari 2022 bij fc Harlingen:

 • Publiek is van harte welkom.
 • Coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar, bij gebruik van voorzieningen binnen. (Bijvoorbeeld in kantine, kleedkamers of toiletten.)
 • Mondkapjes zijn verplicht voor publiek/sporters vanaf 13 jaar dat zich door de voorzieningen binnen verplaatst. (Bijvoorbeeld in kantine en/of toiletten.)
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Sportkantines zijn geopend 05.00 uur tot 22.00 uur. (Toegang met CTB, mondkapje, verplichte zitplaats, 1,5 meter afstand)
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Basisregels:

 • Hou 1,5 meter afstand.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Draag een mondkapje waar het moet, en waar het druk is. Ook buiten.
 • Klachten? Blijf thuis en doe direct een test. Breng je leider/trainer/vereniging op de hoogte.
 • Was vaak uw handen.
 • Bescherm uzelf met een coronavaccinatie.
 • Voor iedereen met klachten: blijf thuis, laat je testen bij de GGD, bij positieve uitslag ga thuis in isolatie.

Coronatoegangsbewijzen
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor:

 • Sporters van 18 jaar en ouder die gebruik maken van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in kantine, kleedkamers of toiletten.
 • Publiek die gebruik maken van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld kantine en/of toilet.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen.

Meer informatie: Veel gestelde vragen Coronavirus en Sport en Rijksoverheid Corona maatregelen

==========================================================================================

Met de nieuwe versoepelingen rondom Corona die vrijdag 14 januari bekend zijn gemaakt, kan vanaf 15 januari iedereen, jong en oud, weer volop trainen en onderlinge wedstrijden spelen op de club, zonder beperking in groepsgrootte of tijd. Van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, want er zijn geen restricties rondom tijdstippen dat je je activiteit moet beëindigen. Waar we nog wel op moeten wachten, is het spelen van competitiewedstrijden. Dat geeft iedereen mooi de tijd om op tijd fit te zijn voor de eerste wedstrijd! ( Bron: KNVB )

Versoepelingen per 15 januari 2022
Er zijn nog een paar regels waar rekening mee gehouden dient te worden:

 • Kantine is dicht
 • Kleedkamers mogen open, vanaf 18 jaar op vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB). Daarnaast dient in de kleedkamer voor iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje te worden gedragen
 • Geen publiek bij trainingen/wedstrijden
 • Geen wedstrijden, alleen onderlinge wedstrijdjes op de club
 • Iedereen houdt zich aan de basisregels zoals hieronder beschreven staat.

BASISREGELS:

 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD en laat je testen. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Was regelmatig je handen.
 • Houd 1,5 m afstand.

Veel gestelde vragen Coronavirus en Sport

============================================================================================

Vrijdag 14 januari zal het kabinet met een nieuw persconferentie komen. Tot aan die tijd gelden de volgende regels bij fc Harlingen:

REGELS:

 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD en laat je testen. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Was regelmatig je handen.
 • Houd 1,5 m afstand.
 • Sporten op buitensportlocaties is mogelijk t/m 17 jaar tussen 05.00 en 20.00 uur en voor 18 jaar en ouder tussen 05.00 en 17.00 uur.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Geen wedstrijden.
 • Het spelen van onderlinge wedstrijdjes op de club (sportaccommodatie) voor jongeren t/m 17 jaar is wel toegestaan.
 • Geen publiek bij de trainingen/wedstrijden.
 • Kantine is dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk. Alleen voor de toiletruimte geldt een uitzondering.

Veel gestelde vragen Coronavirus en Sport

===========================================================================================

Donderdag 2 december werd bekend dat ‘Den Haag’ de sluitingstijd niet wil opschuiven naar 20.00 uur, zoals die voor de (andere) essentiële sectoren wel geldt. Met de huidige coronamaatregelen van het kabinet is het voor de amateurs niet toegestaan om na 17.00 uur te sporten, terwijl trainen voor die tijd voor veel kinderen en de meeste volwassenen doordeweeks niet haalbaar is. Dit heeft consequenties voor de competities in het weekend.

Er is onderscheid gemaakt tussen prestatief (A-categorie*) en recreatief voetbal (B-categorie*).

Voor de A-categorie is daarom besloten om vanaf maandag 6 december de competities tot aan de winterstop stil te leggen. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis wedstrijden te spelen, dan kan dit in onderling overleg worden geregeld.

In de B-categorie blijft het programma voor 11, 12, 18 en 19 december staan, zodat circa 85% van de amateurvoetballers in elk geval eenmaal per week kan sporten.

Het doel is om alle competities na de winterstop (half januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen van het kabinet.

De hele uitleg van de KNVB is hier na te lezen: Besluit KNVB over het amateurvoetbal tot aan de winterstop

REGELS:

 • Heb je klachten? Kom dan niet naar fc Harlingen en laat je testen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Houd 1,5 m afstand.
 • Sportcomplex is vanaf 17.00 uur gesloten.
 • Geen publiek bij de trainingen/wedstrijden.
 • Let op: kantine is alleen toegankelijk voor spelers, trainers, begeleiders en vrijwilligers in functie en niet voor publiek.
 • Voor toegang tot de kantine is voor iedereen van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.
 • Vaste zitplaats verplicht voor alle bezoekers van de kantine.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de kantine.
 • Het houden van de 1,5 m afstand is verplicht in de kantine.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de RijksoverheidProtocol verantwoord sporten én op de site van de KNVB.

============================================================================================

Vrijdag 26 november heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 17.00 uur niet is toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. De KNVB heeft een besluit genomen over de vraag of de competities dan wel door kunnen blijven gaan. Dit besluit is maatwerk per categorie en betreft alleen het aankomend weekend omdat twee factoren die van belang zijn voor het vervolg nu nog niet vaststaan.

Eén van deze twee factoren is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van woensdag aanstaande, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken. Mocht naar aanleiding hiervan alsnog worden besloten dat buiten trainen is toegestaan tot 20.00 uur (dus dezelfde tijd als andere essentiële diensten en winkels), dan vervallen doordeweeks met wat herschikken slechts heel weinig trainingen. De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen en dat bekeken per leeftijdscategorie.

Voor het besluit over het aankomend weekend is onderscheid gemaakt tussen de A- en B-categorie. In de A-categorie is het competitieverloop uiteindelijk gericht op promotie/degradatie, terwijl in de B-categorie de pupillen, junioren en senioren vooral zoveel mogelijk willen voetballen. Daarom is besloten:

A-categorie (prestatieve competities)
Komend weekend geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Na het Kamerdebat, beslist de KNVB over het doorgaan en de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 december. Afhankelijk van de mogelijkheden om te trainen, worden de competities stilgezet, inhaalwedstrijden gefaciliteerd of een regulier programma georganiseerd.

B-categorie (recreatieve competities)
Komend weekend wel het reguliere competitieprogramma voor jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. Na het Kamerdebat én het advies van het VMC wordt per leeftijdscategorie een besluit genomen over het programma van 11/12 december en 18/19 december: wel of geen wedstrijden.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Niemand weet welke coronamaatregelen er nog nodig zijn de komende tijd. Het uitgangspunt blijft voor ons dat sporten bijdraagt aan een goede gezondheid en dus als essentieel gezien moet worden. Juist in tijden van een pandemie. Maar als er niet getraind kan worden, dan moet het spelen van alleen wedstrijden ook gezond blijven en niet extra blessures opleveren. Het gaat om bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers en daarom willen we een zorgvuldig besluit nemen, vandaar dat we nu alleen nog voor het aankomend weekend beslissen. We hopen echt dat de amateursport na het Kamerdebat van woensdag iets meer ruimte krijgt, zodat het niet door de 17.00-05.00 uur-regeling stil komt te vallen.”

Bericht afkomstig van: KNVB

 

REGELS:

 • Heb je klachten? Kom dan niet naar fc Harlingen en laat je testen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Houd 1,5 m afstand.
 • Sportcomplex is vanaf 17.00 uur gesloten.
 • Geen publiek bij de trainingen/wedstrijden.
 • Voor toegang tot de kantine is voor iedereen van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.
 • Vaste zitplaats verplicht voor alle bezoekers van de kantine.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de kantine.
 • Het houden van de 1,5 m afstand is verplicht in de kantine.
 • Let op: kantine is alleen toegankelijk voor spelers, trainers, begeleiders en vrijwilligers in functie en niet voor publiek.

 

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de RijksoverheidProtocol verantwoord sporten én op de site van de KNVB.

=============================================================================================

Vanaf zaterdag 13 november 18:00 uur gelden er wederom nieuwe landelijke coronamaatregelen. Onderstaand lees je alles over de maatregelen zoals die gelden binnen onze vereniging vanaf 13 november 18:00 uur. Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht.

Voetballen blijft mogelijk voor iedereen
Gelukkig blijft het ook onder de nieuwe maatregelen mogelijk voor iedereen om te blijven voetballen. Een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB) is NIET nodig om te trainen of een wedstrijd te spelen bij fc Harlingen, zowel voor jongeren als voor mensen boven de 18 jaar.

Publiek is bij géén enkele wedstrijd of training toegestaan
Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.

Regels voor de kantine

 • Voor toegang tot de kantine is voor iedereen van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.
 • Onder de nieuwe regels is een vaste zitplaats verplicht voor alle bezoekers van de kantine.
 • Volgens de geldende maatregelen moet onze kantine dagelijks om uiterlijk 20.00 uur gesloten zijn.
 • In praktijk betekent dit dat onze kantine voorlopig gesloten zal zijn op doordeweekse avonden (maandag tot en met vrijdag).
 • In het weekend blijft de kantine voorlopig nog open. Let op: deze is dus alleen toegankelijk voor spelers, trainers, begeleiders en vrijwilligers in functie en niet voor publiek.

Daarnaast blijven de volgende basisregels van kracht

 • Heb je klachten? Kom dan niet naar fc Harlingen en laat je testen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Houd anderhalve meter afstand.

fc Harlingen volgt ten allen tijde de landelijke richtlijnen voor sport en horeca en verwacht dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid kent en ook neemt.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de RijksoverheidProtocol verantwoord sporten én op de site van de KNVB

 

===============================================================================================

UPDATE: 4 NOVEMBER

GOED NIEUWS!
Wie komend weekend bij fc Harlingen gaat sporten, hoeft bij onze club GEEN coronatoegangsbewijs te laten zien. Dit geldt ook voor het publiek! Dit betekend dat op sportlocaties buiten, sporters en toeschouwers (vanaf 18 jaar) niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden op de QR code.

MAAR LET OP! Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. Gaan sporters of toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet of de kantine, dan moeten zij wél gecontroleerd worden.
– In de kantine zitten? Dan moet je ook je Coronatoegangsbewijs laten zien.
– Voor het eten en drinken afhalen én het terras geldt dat je ook een Coronatoegangsbewijs moet kunnen laten zien.

Er is een uitzondering voor mensen die fuctioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

BASISREGELS:
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
Ook als u al geprikt bent.

• Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.

• Geef andere mensen geen hand.

• Was vaak en goed uw handen.

• Hoest en nies in uw elleboog.

• Zorg voor frisse lucht in huis.

fc Harlingen volgt de coronaregels opgelegd door de RIVM. Wij hopen op ieders medewerking.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de RijksoverheidProtocol verantwoord sporten én op de site van de KNVB

 

=============================================================================================

Afgelopen zaterdag 25 september gingen de nieuwe “versoepelingen”. Enerzijds goed nieuws, want het lijkt erop dat de samenleving stap voor stap teruggaat naar het “oude ”normaal. Anderzijds blijft voorzichtigheid belangrijk. De basisregels blijven onverminderd van kracht!

Aangezien sportkantines gelijk worden gesteld aan horeca, waar het gaat om het toelaten van personen in de kantine, moesten wij er ook aan geloven. Gelukkig leverde dit afgelopen weekend geen problemen op.

De regels zijn in principe heel simpel

 • Wanneer moet er een QR code/ herstelbewijs/negatief testbewijs getoond worden?
  • Voor iedereen die boven de 13 jaar is, eten dan wel drinken wil bestellen én dit in de kantine wil gaan nuttigen.
 • Wanneer hoeft er GÉÉN QR code/ herstelbewijs/negatief testbewijs getoond te worden?
  • Voor het spelen van wedstrijden of trainingen, als toeschouwer van een wedstrijd, voor het gebruik van het terras buiten, het afhalen van eten en drinken, het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten en voor een bezoek aan onze toiletten heb je GEEN toegangsbewijs nodig.

Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat het niet op de normale manier mogen gebruiken van onze kantine voor iedereen heel vervelend is. Dat is het voor ons als vereniging ook, want fc Harlingen staat te boek als een gezellige, spontane en zeer gastvrije club. Dat deze maatregel uitgevoerd moet worden raakt ons zeer. We hopen dat het van heel korte duur is en dat we echt weer snel teruggaan naar het oude normaal.

===============================================================================================

Klaar voor de start?

Belangrijke informatie omtrent de Coronamaatregelen
Op zaterdag 4 september gaat bij fc Harlingen de beker- en reguliere competitie van start. Dat roept met het oog op de huidige coronamaatregelen wellicht de volgende vijf vragen op die we (de KNVB) graag beantwoorden:

1) Wat zijn de verwachtingen voor het komend seizoen na twee eerder afgebroken seizoenen?

We zijn heel positief gestemd en kijken uit naar een mooi voetbalseizoen. Uiteraard kunnen de besmettingscijfers plotseling oplopen, dat hebben we eerder gezien. Er bestaat dus nooit 100% zekerheid als je vooruit wil kijken, maar het verschil met de afgelopen twee seizoenen is dat inmiddels de overgrote meerderheid van de bevolking is gevaccineerd en/of antistoffen heeft omdat ze al corona hebben gehad. Daarbij bleek het amateurvoetbal eerder al geen coronabrandhaard te zijn: er wordt (veelal) in de buitenlucht gespeeld en het aantal langere contactmomenten tijdens het voetballen is zeer beperkt.

2) Zijn de kantine, kleedkamers en douches open?

Ja. Voor de kantines gelden dezelfde regels en protocollen als voor (de rest van) de horeca. Voor in de kleedkamers en douches zijn alle basismaatregelen van toepassing: 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht.

3) Waarom is Testen voor Toegang niet van toepassing op zelf voetballen?

De kans op besmetting tijdens het voetbal is minimaal, zeker op het veld in de buitenlucht. Onderzoek heeft aangetoond dat er tijdens het voetballen nauwelijks langere contactmomenten zijn. Als men buiten het veld zich houdt aan de bekende basisregels, waar alle verenigingen protocollen en maatregelen voor hebben, dan blijft het spelen van competitie veilig en verantwoord. Dan heeft het ook geen toegevoegde waarde om extra drempels op te werpen zoals toegangstests om te gaan sporten, wat op zichzelf al juist een positieve werking heeft op de gezondheid en weerstand van de deelnemers.

4) Mogen vrienden en familie komen kijken?

Jazeker. Langs de lijn moeten bezoekers wel 1,5 meter afstand van elkaar houden zolang deze maatregel voor de gehele samenleving geldt. Maar het veld is groot, dus dit zal niet snel problemen opleveren. Wanneer er veel publiek aanwezig is, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een tribune, geldt dat men daar of 1,5 meter afstand moet hanteren, of dat men via de gemeente een vergunning heeft voor het organiseren van de wedstrijd met meer publiek via Testen voor Toegang. Dan dienen alle supporters over een coronatoegangsbewijs te beschikken, maar bij het bezoeken van een normale wedstrijd dient publiek puur de 1,5 meter aan te houden langs het veld en is er geen coronatoegangsbewijs nodig.

5) Tot wanneer gelden de (huidige) coronamaatregelen?

Op 17 september wordt besloten of er per 20 september afscheid wordt genomen van de 1,5 meter samenleving en er een nieuwe regels komen voor het bezoeken van amateursportwedstrijden. Dus in elk geval tot 20 september blijven de huidige maatregelen gelden.

De basisregels blijven nog steeds van kracht.

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht;
 • Geef elkaar de ruimte;

LET OP! Volg altijd de aanwijzingen van onze vereniging. Volg de looproute en houdt je aan de regels.


Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de RijksoverheidProtocol verantwoord sporten én op de site van de KNVB

 

=====================================================================================

UPDATE 30 JUNI 2021: Na de aangekondigde versoepelingen per 26 juni 2021 zijn dit de meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal:

 • Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.
 • Publiek: het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht. Publiek mag dus ook langs het veld staan.
 • Horeca/ kantine: horeca, en dus ook sportkantines, mogen tot middernacht open. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht.
 • Kleed- en doucheruimtes: open.

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven nog steeds van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

==============================================================================

UPDATE 5 JUNI 2021: Na de aangekondigde versoepelingen per 5 juni 2021 zijn dit de meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal:

 • Het is voor jeugdvoetballers weer mogelijk om wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen.
 • Senioren mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging zonder beperking in en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
 • Op sportaccommodaties die alleen open zijn voor sporters en benodigde vrijwilligers mogen de buitenterrassen onder voorwaarden open voor degenen die op de accommodatie aanwezig mogen zijn.
 • Kleed- en doucheruimtes mogen weer open.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Tot aan de zomer volgen nog diverse besluitmomenten waarop door het kabinet knopen worden doorgehakt over welke ruimte er is voor versoepelingen. Deze UPDATE wordt na ieder besluitmoment bijgewerkt.

Verruimingen vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Juist voor, na en tijdens wedstrijden en trainingen!
De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens wedstrijden en trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB. Veel gestelde vragen rondom de Regiocup vind je HIER

==============================================================================

UPDATE 19 MEI 2021: Voetballers vanaf 27 jaar mogen vanaf 19 mei 2021 buiten weer in groepsverband trainen. Enig puntje van oplettendheid, de anderhalve meter én een maximale groepsgrootte van dertig personen moeten in acht worden gehouden. Een kleine versoepeling in het voetballeven dus. Wat houdt dit in voor het voetbal bij fc Harlingen?

 • Senioren vanaf 27 jaar mogen trainen in groepsverband met max. 30 personen, met 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams en jongvolwassenen t/m 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • De terrassen op sportlocaties mogen open tussen 06.00 en 20.00 uur. Hierbij geldt: maximaal vijftig personen per terras en maximaal twee personen aan tafel op anderhalve meter afstand, tenzij het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat. Blijf zitten waar je zit, registratie verplicht en geen live muziek en/of entertainment. DIT BETEKENT NIET DAT ONS TERRAS DAARBIJ AUTOMATISCH GEOPEND IS. Dit zal in goed overleg moeten gebeuren met de kantinecommissie.
 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Alle kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Verruimingen vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Juist voor, na en tijdens trainingen!
De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

==============================================================================

UPDATE 16 MAART 2021: Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is dat de spelers 1,5 meter afstand houden. Voor de leden tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan. Alles op een rijtje gezet betekent dit het volgende voor het voetbal bij fc Harlingen:

 • Senioren vanaf 27 jaar mogen in groepjes van 4 personen, met 1,5 meter afstand, sporten.
 • Seniorenteams t/m 26 jaar mogen trainen in groepsverband.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Er geldt een avondklok vanaf 21.00 – 04.30 uur.
 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Verruimingen vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Juist voor, na en tijdens trainingen!
De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

============================================================================

UPDATE 24 FEBRUARI 2021: Het kabinet heeft dinsdagavond 23 februari 2021 versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen gaan in vanaf woensdag 3 maart 2021. Leden tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met het eigen team binnen de eigen club weer trainen. Alles op een rijtje gezet betekent dit het volgende:

 • Seniorenteams t/m 26 jaar mogen trainen in groepsverband.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Er geldt een avondklok vanaf 21.00 – 04.30 uur.
 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

De risico’s die er met de verruimingen wordt genomen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Ook tijdens trainingen! Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Testen én thuisblijven bij (milde) klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu!

De basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 blijven dus van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

=============================================================================

UPDATE 15 DECEMBER 2020: Het kabinet heeft maandagavond 14 december nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf dinsdag 15 december 2020. Voor het voetbal bij fc Harlingen betekent dit in hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

De enige verandering is dus dat bij de seniorenteams het trainen weer naar twee personen gaat. Verder blijft alles hetzelfde. Uiteraard blijven de basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 van kracht.

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

=============================================================================

UPDATE 19 NOVEMBER 2020: Het kabinet heeft dinsdagavond 17 november nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf donderdag 19 november. Voor het voetbal betekent dit in hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Uiteraard blijven de basisregels en het protocol Corona fc HarlingenV2 ook van kracht:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex. Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Gebruik je eigen bidon voor drinken.
 • Na de training verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering voor jongeren t/m 17 jaar tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

=============================================================================

UPDATE 4 NOVEMBER 2020: Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 4 november 22.00 uur en gelden in elk geval voor de komende vier weken. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het bestaande Corona protocol (protocol Corona fc HarlingenV2): Voor het voetbal betekent dit het volgende:

Maatregelen per 4 november 22.00 uur:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nadere order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Uiteraard blijven de basisregels en het Coronaprotocol ook van kracht:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex. Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Gebruik je eigen bidon voor drinken.
 • Na de training verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering voor jongeren t/m 17 jaar tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om fc Harlingen Corona vrij te houden!

=============================================================================

UPDATE 14 OKTOBER 2020: Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen de samenleving en ook het voetbal wederom erg hard. Hieronder een samenvatting van de afspraken die vanaf woensdag 14 oktober gelden. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het bestaande Corona protocol (protocol Corona fc HarlingenV2):

 • Alle amateurcompetities zowel jeugd, senioren als dames worden stilgelegd
 • Alleen jeugdteams mogen in teamverband blijven trainen op ons sportcomplex
 • Vanaf 18 jaar (seniorenteams) mag er niet worden getraind
 • Onderlinge wedstrijden van eigen teams mag bij de jeugdteams wel
 • Kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie

Uiteraard blijven de basisregels en het Coronaprotocol ook van kracht:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex. Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Gebruik je eigen bidon voor drinken.
 • Na de training verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering voor jongeren t/m 17 jaar tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

Veel gestelde vragen rondom het sporten en het Coronavirus vind je op de site van de Rijksoverheid en op de site van de KNVB

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om fc Harlingen Corona vrij te houden!

 

===========================================================================

 

UPDATE 29 SEPTEMBER 2020: Het kabinet heeft maandagavond nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen de samenleving en ook het voetbal hard. De komende drie weken mag bij geen enkel (sport)evenement nog publiek aanwezig zijn en zijn de kantines dicht. Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers. Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen! Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Hieronder een samenvatting van de afspraken die vanaf 29 september gelden. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het bestaande Corona protocol (protocol Corona fc HarlingenV2):

 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een besluit nemen.
  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag een kind onder de 12 jaar wel naar training of wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.
 • Trainingen gaan gewoon door volgens schema. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar ons complex, maar anders: Verzoek aan ouders om kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen daar na de training ook weer af te halen. Denk ook hier om de 1,5 meter, geef elkaar de ruimte.
 • Alle wedstrijden gaan de komende weken door! Gelukkig, we mogen blijven sporten!
 • Vanaf heden geen toeschouwers/publiek meer bij onze thuis- en uitwedstrijden en trainingen.
 • Alleen teambegeleiding (trainer/coach en leider) mag aanwezig zijn bij de wedstrijden en op 1,5 meter afstand.
 • Bij uitwedstrijden gelden rijdende ouders voor de jeugd ook als teambegeleiding en mogen de wedstrijd bijwonen. Rijd bij uitwedstrijden zoveel mogelijk samen, dus volle auto’s en boven dien adviseren we om mondkapjes te dragen.
 • De kantine en de vergaderruimtes zijn gesloten. Er is geen limonade en thee voor jeugd- en seniorenteams in de rust. Advies: gebruik een eigen bidon voor drinken.
 • De kleedaccommodatie en douches kunnen gebruikt worden, teambegeleiding op 1,5 meter afstand. Na gebruik verzoeken wij iedereen om zo snel mogelijk naar huis te gaan.
 • Wedstrijdbespreking vinden plaats in de kleedaccommodatie

Alle maatregelen die specifiek gelden voor de sport lijken redelijk helder: Je vindt ze hier, lees ze goed door! De maatregelen van het kabinet gelden vooralsnog tot en met dinsdag 20 oktober.

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om fc Harlingen Corona vrij te houden!

 

================================================================================

 

fc Harlingen zijn we samen, óók in deze coronatijd. Maar wat betekent dat voor onze vereniging in deze coronatijd?

protocol Corona fc HarlingenV2

Voorop staat: met z’n allen respecteren we de 1,5 meter afstand. We houden er dus rekening mee én we mogen elkaar daar zonder schaamtegevoel ook op aanspreken. Daarnaast hanteren we een protocol Corona fc HarlingenV2  waar iedereen zich aan moet gaan houden. Deel en bespreek dit protocol Corona fc HarlingenV2  zoveel mogelijk met ouders, spelers en speelsters. Bovendien respecteren we eventuele nieuwe maatregelen die de overheid vaststelt.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen!

 • Voor alles geldt: iedereen gebruikt zijn gezonde verstand!
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Voel je tijdens het sporten klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Ga dan direct naar huis!
 • Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie!
 • Schud elkaar NIET de hand!

 

Voor alle duidelijkheid:

 • Er kan gebruik worden gemaakt van de douches en kleedkamers. Maar houd ook hier 1,5 m afstand!
 • De kantine gaat vanaf 17 augustus weer open. Er kan een beperkt aantal mensen in!
 • Langs het veld geldt ook de 1,5 m afstand!
 • Buiten trainingstijden om is het terrein afgesloten en verboden toegang!
 • Lees en hanteer de regels uit het protocol Corona fc HarlingenV2

We houden jullie de komende tijd steeds op de hoogte wat betreft de regels die gelden op ons complex en in de kantine. Als we ons met elkaar aan de regels houden, kunnen wij als fc Harlingen zorgen dat iedereen veilig kan voetballen binnen de gestelde kaders!

Nogmaals: lees dit protocol Corona fc HarlingenV2 goed door en bespreek dit thuis! Alleen samen houden we corona onder controle!

LET OP! DE REGELS KUNNEN AANGESCHERPT WORDEN. HIERONDER DE LAATSTE VERSIES VAN DE NIEUWE MAATREGELEN ÉN VEEL GESTELDE VRAGEN:

Veelgestelde vragen Coronavirus 29-09-2020

Veelgestelde vragen Coronavirus en voetbal

Sponsoren