Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Pupillenveld: huidige situatie, planning en hoe nu verder

17-08-2018

Pupillenveld fc Harlingen

Huidige situatie
Het kunstgras pupillenveld op het sportcomplex Vierkantsdijk is aan vervanging toe. Hiervoor heeft de gemeenteraad inmiddels een krediet beschikbaar gesteld. Gemeente Harlingen bespreekt samen met fc Harlingen de eisen én wensen over
afmetingen, belijning, matkeuze, infill (SBR- Rubber, TPE, EPDM, kurk etc.), hekwerken, tegelpaden en inrichting. Om tot goede keuzes te komen wordt deskundigheid ingewonnen bij o.a. de
KNVB, KIWA Isa-Sport, kunstgrasmatleveranciers en niet onbelangrijk, de producenten van
infillmaterialen. Door de maatschappelijke weerstand tegen SBR-rubber, zijn leveranciers in een versneld tempo vervangende infill-korrels aan het ontwikkelen. Het testen en de certificering voor milieu, duurzaamheid en speltechnische eigenschappen vergt hierbij veel tijd. De keus van een alternatieve infill heeft consequenties voor de ondergrond van het bestaande veld en verhoging van de kosten. Gezocht wordt naar een gelijkwaardige, of betere mat als op het B-veld met een type infill waarbij de bestaande onderbouw kan worden gebruikt. Als we samen het pakket aan maatregelen hebben vastgesteld worden de werkzaamheden in een bestek beschreven en besteden we het project aan met minimaal drie aannemers.

Planning
Om voor fc Harlingen tot een goed eindresultaat te komen vergt dit een goede voorbereiding. De periode van aanleg van kunstgrasvelden loopt grofweg van april t/m september. Bij vochtige omstandigheden is de kans groot dat er kwalitatief een slecht veld
wordt afgeleverd, wat niet voldoet aan de certificering. Aannemers willen dit risico niet lopen en kiezen er dan voor om vanaf oktober het werk niet meer uit te voeren/ stil te leggen en in april weer op te starten. Voor de spelers van fc Harlingen kunnen we dit risico
niet nemen, omdat het veld nodig is voor training en wedstrijden. Besloten is om de komende periode te gebruiken om, samen met de fc Harlingen, de juiste keuzes te maken en het pupillenveld te gaan vervangen in het voorjaar van 2019.

Hoe nu verder?
De huidige kunstgrasmat uit 2005 voldoet niet aan de gestelde KNVB-normen voor voetbalwedstrijden. Voor het trainen op dit veld gelden deze normen niet. Belangrijk is wel dat het trainen veilig kan gebeuren, zodat blessures worden voorkomen. Van de tien gemeten speltechnische eigenschappen voldoen twee eigenschappen niet aan de norm. De
aannemer die het jaarlijks onderhoud verzorgd, ziet wel mogelijkheden om de mat op de juiste waarden te brengen en samen met extra gemeentelijk onderhoud op de juiste norm te houden. Voor de beide doelgebieden geldt dat niet. Deze zijn dermate versleten dat deze niet op de juiste norm zijn te krijgen. Hierdoor is op basis van de uniformiteit van het gehele veld, een afkeuring geconcludeerd en wordt renovatie geadviseerd. De penaltystippen zullen we gaan vervangen omdat deze kunnen leiden tot blessures. Met de extra
onderhoudsmaatregelen zijn blessures natuurlijk niet uit te sluiten. De speleigenschappen als schokabsorberend vermogen (voldoet niet) en stroefheid (voldoet wel) zijn in combinatie met
voetballer zelf, mede verantwoordelijk voor blessuregevoeligheid. De normen voor schokabsorberend vermogen zijn erg ruim: 45-70%. Het huidige veld is één van de eerste type kunstgrasvelden en heeft een gefibrilleerde vezel. Bij de aanleg was de waarde rond de 55% en nu tussen de 38-45%. De waardes zullen altijd bij de ondergrens blijven doordat de vezel die gaat splijten en dan gaat kroezen. Hierdoor voelt het veld veel harder aan dan het B-veld. Het nieuwe B-veld is een nieuwe generatie mat en heeft bij aanleg een absorptie van 65% en voldoet aan de FIFA 2 sterren normering!! Deze matten bestaan uit monofilament en zitten veel hoger in de demping. Helaas wil dit niet zeggen dat dit minder blessuregevoelig is, omdat er ook voetballers zijn die niet tegen teveel demping kunnen. De verwachting is dat
het kunstgraspupillenveld, na de extra onderhoudsbeurt, net binnen de norm zal blijven met uitzondering van de beide doelmonden. Mochten er spelers geïnteresseerd zijn in een nadere uitleg van kunstgrasmatten, dan nodig ik u van harte uit voor een persoonlijk gesprek.

Natuurgrasveld
Op het hoofdveld brengen we deze zomer 75 m³ verschralingszand aan. Vervolgens prikken we ca. 285.000 gaten met een beluchtingsmachine. Door het zand te verslepen wordt het veld geëgaliseerd en kan de toplaag meer regenwater bergen. Tijdens het controleren van de drainage van het pupillenveld zullen we ook een controle uitvoeren op de drainagesysteem van het hoofdveld. Samen met het reguliere onderhoud gaan we er vanuit dat het veld langer bespeelbaar blijft bij langdurige regenval.

Meile Postma
Teamleider groenvoorziening
Telefoon 14-0517

Sponsoren