Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Positief het nieuwe jaar in

08-01-2019

fc HARLINGEN – Namens het bestuur van fc Harlingen heette jeugdvoorzitter Hilko Mulder in zijn nieuwjaarstoespraak alle aanwezigen hartelijk welkom en wenste allen een mooi, gezond, sportief en succesvol 2019 toe. Naast de leden, ereleden, leden van verdienste, sponsors, donateurs en vrijwilligers waren ook mensen uit de sport en politiek aanwezig. Namens de gemeente Harlingen waren de wethouders Hein Kuiken en Harry Boon gekomen. Verder raadsleden Hendrik Sijtsma, Johan Erents, Ton van der Plas, Wim Wildeboer, Reynold Bontes en afgevaardigden van zmvv Zeerobben.

“Zo kort na de jaarwisseling is er altijd even een moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten. Als eerste is dit een moment om kort stil te staan bij de keerzijdes in het leven. In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij uit naar de leden, voormalige leden en dierbaren die zijn geconfronteerd met het verlies van mensen die hem of haar dierbaar waren. Daarnaast wensen wij degenen, die vandaag niet aanwezig kunnen zijn vanwege ziekte uiteraard veel beterschap en gezondheid voor het nieuwe jaar.” Aldus Mulder.

Hilko Mulder ging vervolgens verder met een paar woorden te wijden aan de inzet van alle vrijwilligers het afgelopen jaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van een vereniging als fc Harlingen. Hun inzet wordt soms als vanzelfsprekend ervaren, maar dat is het natuurlijk niet. Vrijwilligers op bijvoorbeeld voetbaltechnisch gebied, de vele jeugdtrainers en jeugdleiders, die iedere week in de weer zijn met onze jeugdspelers. “Ik denk ook aan de mensen, die het onderhoud van onze accommodatie voor hun rekening nemen en ik kan eenieder verzekeren, dat er heel wat moet gebeuren om onze accommodatie tiptop te houden.” De AC voor het organiseren van allerlei nevenactiviteiten. Heel belangrijk zijn ook de vele kantinemedewerkers, de schoonmakers, coördinatoren, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechters, de ledenadministratie, de website beheerder, de kaartverkopers en nog veel meer. Tegen alle vrijwilligers zegt Hilko Mulder: “jullie zijn fantastisch en zowel de hoeksteen als ook de ruggengraat van onze vereniging! Geweldig wat zij allemaal doen! Tevens hoop ik dat we ook in 2019 op jullie kunnen rekenen.”

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en inmiddels beschikt fc Harlingen over een volledig bestuur. Met Nico Beuker als interim voorzitter, Johan Brandsma, Erik Zandberg en Freerk Attema is het bestuur weer aangevuld. “We hebben de club bestuurlijk weer op orde, we kunnen weer vooruitkijken. De komende jaren moeten wij zorgen voor structuur en continuïteit.”
Hillko Mulder vervolgt: “2018 ligt achter ons. Het was een moeilijk jaar voor fc Harlingen. Het vlaggenschip van de vereniging degradeerde na een zwaar seizoen uit de 3e klasse. Na de degradatie was er ook nog een enorme leegloop van spelers uit de A-selectie, waardoor het enige tijd onzeker was of fc Harlingen wel een 1e elftal op de been kon brengen. Dat is gelukt! Met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar ongeveer is er een nieuwe jonge selectie gevormd, een selectie met toekomst. Een groot compliment geeft Hilko het team en de staf voor de inzet en strijd elke week. “Ook hier moet er gezorgd worden voor continuïteit en daarom zijn we buitengewoon verheugd u allen te kunnen vertellen, dat we onlangs hebben besloten het contract met Gerrie Schouwenaar opnieuw een jaar te verlengen en dat is een beslissing geweest, die breed wordt gedragen door spelers en bestuur.”

Vooruitkijken deed Hilko Mulder ook even. Als bestuur zullen er doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Er zullen een aantal projecten afgerond moeten worden zoals de uitbreiding van de kantine, het nieuwe C-veld en…….een pannakooi! “Op voetbalgebied gaan we ervan uit dat het 1e elftal zich handhaaft in de 4e klasse en voor de overige teams staan plezier en het spelen op een passend niveau van het voetbal voorop. Maar vooral het positiefisme wat er de laatste weken was moeten we met z’n allen uit dragen.”

Tot slot gaf Hilko Mulder aan dat het binnen elke vereniging niet alleen gaat om individuen, maar ook om het collectief. Zeker in de sport! “Je kunt een groep balvaardige spelers hebben, maar zonder een speler die de bal verovert zullen zij geen resultaat halen. Overal heb je mensen nodig met verschillende vaardigheden en persoonlijkheden. Zij vormen samen het TEAM. TEAM is een Engelse term die onder tussen vernederlands is. De letters zijn dan ook de afkorting van een totale zin: Together Everyone Achieves More. Samen met Iedereen (Bestuur, leden, vrijwilligers, sponsors, ouders) Bereiken we Meer. Ik wens u namens het bestuur allen toe een goed TEAM te zijn in 2019!”

Vervolgens neemt interim voorzitter Nico Beuker het woord: “14 Dagen geleden heb ik me beschikbaar gesteld als interim voorzitter, om samen met het bestuur, leden en vrijwilligers de club vooruit te helpen. We bestonden ooit uit 2 culturen, maar sinds 2014 zijn we 1 mooie nieuwe vereniging, waar we samen veel plezier en ontspanning aan kunnen beleven. Ik voel me op mijn gemak bij deze vereniging, vooral omdat de sfeer en de mensen me aanspreken. Daardoor voel ik me helemaal thuis bij deze club. Ik geloof in deze jonge club en z’n toekomst. En van loyaliteit. Vooral als je zelf kunt kiezen bij welke club je wilt horen. Je moet altijd kritisch, maar wel positief zijn en proberen je club te helpen in voor- en tegenspoed. Zeker als het minder goed gaat. Dat toont karakter vind ik. Juist dan moeten de leden en vrijwilligers alles uit de kast halen om de club te helpen. Dus ik hoop, samen met het bestuur, de leden en de vrijwilligers van onze club vast te stellen wat er aan mankeert, om dan te verbeteren en aan te pakken, om onze club weer een stap vooruit te laten maken.”

Traditie getrouw werd de nieuwjaarsreceptie afgesloten door een klein woordje van een groot man Age Tichelaar. Zanger Benny Bakker zorgde voor de muzikale afsluiter.

Sponsoren