Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Algemene ledenvergadering fc Harlingen verloopt soepel

14-12-2023

Op maandag 11 december 2023 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van fc Harlingen plaats. De vergadering, bijgewoond door een klein gezelschap van zo’n 35 leden, waaronder Ereleden, Leden van Verdienste, oud-voorzitters, leden van commissies, leiders, trainers en spelers van diverse elftallen, verliep soepel en efficiënt.

Na het welkomstwoord van voorzitter Nico Beuker kreeg penningmeester Janny Stellingwerf het woord. Janny lichtte zorgvuldig de cijfers toe van zowel het financieel verslag als de begroting voor het seizoen 2023-2024. Tijdens de bespreking over de accommodatie, het hoofdveld en de tribune kwamen enkele vragen vanuit de vergadering naar voren. Hoewel er door vele vrijwilligers nog steeds hard gewerkt wordt aan de accommodatie, werden er een aantal suggesties gedaan, zoals de wenselijkheid van een tassenrek en borden met huisregels. Ook werd de vraag gesteld: “Welk veld is het hoofdveld?” Het bestuur gaf een uitgebreide toelichting op de gestelde vraag en beloofde de genoemde punten spoedig aan te pakken en te verwezenlijken.

Complimenten
Na de rondvraag nam oud-voorzitter J. Erends het woord om het huidige bestuur te complimenteren voor het vele werk dat zij hebben verricht in de afgelopen periode. Het laatste agendapunt betrof de benoeming van bestuursleden. Voorzitter Nico Beuker was aftredend en herkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten waren, werd Nico Beuker voor een nieuwe bestuurstermijn herbenoemd. Erik Zandberg maakte de opbrengst van de Grote Clubactie bekend door middel van een cheque. Dankzij alle lotenkopers en verkopers is er een fantastisch bedrag van €1195,20 opgehaald. De gehele opbrengst wordt besteed aan de jeugdafdeling voor trainingsmaterialen en het organiseren van clinics.

Voorzitter Nico Beuker bedankte alle aanwezigen voor hun bijdrage en betrokkenheid bij deze avond. Als afsluiting was er de gelegenheid om nog gezamenlijk een drankje te nuttigen.

Sponsoren