Clubinfo (7)

Trainen van jeugdvoetballers

Het trainen van jeugdvoetballers gebeurt met een bepaalde methodiek. Hiermee wordt bedoeld de wijze waarop een coach aan jeugd het voetballen wil leren, en welke stappen hij daarbij neemt.
Wat wordt meer specifiek onder methodiek verstaan?
• De coach heeft een vaste en doordachte manier van maatregelen nemen om een bepaald doel te bereiken;
• De coach heeft duidelijk voor ogen langs welke weg het doel gerealiseerd kan worden (welke stappen worden er genomen);
• Hij heeft een consequente manier van trainen/coachen;
• Er is orde, regelmaat en duidelijkheid;
• Het streven is stap voor stap vooruitgang te boeken, zowel individueel als in teambuilding;
• Daarnaast is er het overbrengen van een training, ofwel de kunst van het onderwijzen en dus de overdracht van kennis en vaardigheden, voornamelijk door oefeningen.

Bij alle trainingen is het belangrijk voor de motivatie dat de spelers het verband zien tussen de oefeningen en de praktijk van een voetbalwedstrijd.
Goede en begrijpelijke uitleg op het niveau van de kinderen is hiervoor essentieel.
Spelers leren het beste binnen een herkenbare voetbalomgeving: een bal, een veld van bepaalde afmetingen, doelen waar je lekker in kunt scoren, medespelers en tegenstanders en niet te vergeten de voetbalspelregels. Door oefenvormen in deze omgeving in allerlei variaties te herhalen zullen de spelers het spel beter en sneller onder de knie krijgen dan door allerlei verschillende oefeningen te doen die geen voetbalingrediënten bevatten.
De kwaliteit van de jeugdtrainers is essentieel. Daarom is het is goed met zoveel mogelijk gecertificeerde jeugdtrainers te werken. Het verdient aanbeveling nieuwe trainers een cursus aan te bieden. Hierbij stellen wij dat de kosten door de vereniging wordt gedragen op voorwaarde dat de trainer minimaal twee tot drie jaar een trainersfunctie*) bij fc Harlingen bekleed afhankelijk van de genoten opleiding.
*) Hiervoor wordt een opleidingsovereenkomst afgesloten.

[Naar inhoud jeugdbeleidsplan]

Sponsoren