Clubinfo

Huisreglement

Sportiviteit

 • Vandalisme, wangedrag, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Accepteer beslissingen van scheidsrechters, grensrechters, leiders en trainers.
 • Na afloop van de wedstrijd wordt een hand gegeven aan de tegenstander.
 • Kleedkamers moeten schoon worden achtergelaten na de trainingen en wedstrijden, zowel bij thuis- als uit wedstrijden.
 • Ouders/supporters ondersteunen spelers op een positieve wijze.
 • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent) scheidsrechters en gedraagt zich als een goede gast tijdens uitwedstrijden.

Sportcomplex

 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Het is verboden te roken in de kantine, bestuurskamer, kleedkamers en in de nabijheid van de kunstgrasvelden.
 • Het gebruik van iedere vorm van drugs is op het sportcomplex niet toegestaan.
 • Alcoholische dranken worden niet geschonken aan jeugd onder de 18 jaar.
 • Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen op en om de velden en in de kleedkamers.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag niet gewenst voor 13.00 uur en op zondag niet voor 11.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag worden er vanaf 19.00 uur alcoholische dranken geschonken. Lees hier het volledige reglemen ‘Alcohol in sportkantines’.
 • Het is verboden glas en aardewerk mee naar buiten te nemen (m.u.v. het terras)
 • Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens de wedstrijden.
 • Het sportcomplex willen we graag netjes houden. Gooi daarom afval, sigarettenpeuken en kauwgom in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Roken is toegestaan op de aangewezen plekken. NIET roken langs de velden!
 • Velden zijn geen oversteekplaats maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Algemeen

 • Elk lid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 • Wees zuinig op de spullen van de vereniging.
 • Spelers dragen tijdens wedstrijden het officiĆ«le clubtenue.
 • Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.
 • Trainers, leiders, assistenten, scheidsrechters, bestuursleden, commissieleden en alle andere vrijwilligers maken het mogelijk dat er gevoetbald kan worden. We hebben respect voor hun leiding.
 • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele/rode kaarten worden door spelers zelf betaald.
 • Spelers die in gebreke zijn gebleven met het betalen van contributie en/of gele/rode kaarten zullen een trainings- alsmede wedstrijd speelverbod ontvangen. Wij verzoeken u met klem het niet zo ver te laten komen.

Wijzigingen

 • Wijzigingen van woon- of postadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres dienen bij voorbaat via de mail doorgegeven te worden aan: ledenadministratie@fc-harlingen.nl
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie(ledenadministratie@fc-harlingen.nl);
 • Er vindt geen restitutie van contributiegelden plaats;
Sponsoren