Clubinfo

Historie v.v. Harlingen

H.Z.C.

In navolging van steden als Leeuwarden en Sneek begon het voetballen in teamverband in Harlingen vorm te krijgen rond 1900. Zo werden er teams gevormd met de in Harlingen gelegerde militairen en door leerlingen van de Zeevaartschool. Het verlangen naar een goede voetbalclub was de aanleiding tot de oprichting van Z.H.C. op 17 september 1920. Naast Z.H.C. ontstonden er in Harlingen meerdere verenigingen, waarvan D.O.S. er één was. Zowel Z.H.C. als D.O.S. boekten in de competitie weinig succes, wat uiteindelijk tot het het verlangen leidde om gezamenlijk één krachtige vereniging te vormen. Na vele en vaak lastige onderhandelingen was de fusie van beide verenigingen op 10 december 1923 een feit. De naam van de fusieclub werd Harlingen Zeevaartschool Combinatie.

v.v. Harlingen 

In 1934 werd in Harlingen nog een voetbalvereniging opgericht: v.v. Harlingen. Deze vereniging werd in crisistijd opgericht door een aantal werkloze Harlingers. Deze roots zorgden voor de “recht voor z’n raap clubcultuur” die voor altijd typerend is geweest voor v.v. Harlingen: een voetbalclub van de oorspronkelijke Harlinger bevolking; de Ouwe Seunen.

De wedstrijden werden gespeeld achter de Elf Houtschuren. In 1938 vond de verhuizing naar het Balkland plaats, dat in de loop der jaren uitgroeide tot een voetbalbolwerk binnen het amateurvoetbal in Friesland.

Uiteindelijk fuseerden H.Z.C. en v.v. Harlingen in 1953 tot de vereniging die tot 2014 zou blijven bestaan: het rood-witte v.v. Harlingen.

 

Sponsoren