Clubinfo

Clubcultuur

Wat biedt fc Harlingen?

Wij zijn een vereniging met voor haar leden en oud-leden een herkenbare, positieve cultuur. We bieden een combinatie van prestatie- en pleziervoetbal. Hierbij creëren en onderhouden we een sterke onderlinge band en gaan we op alle gebieden met respect met elkaar om. Dit uit zich in het beoefenen van de voetbalsport en deelname aan een actief verenigingsleven, zowel via deelname aan activiteiten als via vrijwilligerswerk.De vereniging heeft een solide en gezonde financiële positie.

Waar staat fc Harlingen voor?

Wij willen als vereniging stabiel en toonaangevend zijn in onze clubcultuur, aanpak en uitstraling. Dat doen wij door hieraan invulling te geven op een aantal gebieden. Als voetbalclub door het bieden van een actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen. Wij staan daarbij open voor alle leden die sportief of niet- voetballend, een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze club. De sportieve ambities zullen daarbij niet ten koste gaan van plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid.

Clubloyaliteit is essentieel voor de vereniging. Wij verwachten van onze leden loyaliteit onder het motto “vele handen maken licht werk”. Leden worden niet alleen voor activiteiten uitgenodigd, maar ook benaderd om als vrijwilliger te helpen bij activiteiten. Wij streven naar een zo breed mogelijke betrokkenheid, van oud-leden tot jeugdspelers en hun familie. Stabiliteit moet voortkomen uit kwaliteit en continuïteit. Voetballend gaan wij voor een continue stijgend niveau. Ambities, groei en samenwerken, moet ons passen en de continuïteit versterken.

Als “Harlinger”voetbalvereniging zijn wij onderdeel van de samenleving. Wij willen op verantwoorde wijze samenwerken met andere verenigingen, lokale overheden en belangenverenigingen. Wij werken aan een sportieve plaatselijke uitstraling om aantrekkelijk te zijn voor spelers, kader en sponsoren.

Sponsoren