Clubinfo Ereleden en Leden van verdienste

Bijzondere leden

In de historie van v.v. Harlingen en RKVV Robur is er een groot aantal personen geweest die ontzettend veel voor die clubs hebben betekend. Deze personen zijn geëerd door de benoeming erelid(beide clubs) of lid van verdienste(alleen vv Harlingen).

Ereleden fc Harlingen

Age Tichelaar

René Metz

Leden van verdienste fc Harlingen

Berend Visser
Henk Hobma

Ereleden v.v. Harlingen
J.H. van der Meer
A. van der Sluis
H. Attema sr.
H. van der Veen
P. Frolich
P. Glas
P. van der Moolen
H. Hofstra
J. de Roest
H. Smeding
C. Heeger
K. Koster
J. van der Veer
J. Schikker
J. Eppinga
J. van der Ven
M. van Andel
F. Helfrich
J. van der Hoek
A. van Kammen
D. de Vries

Ereleden RKVV Robur
W.R. van der Meer
S. Schaap
J. Zuiderhof
A.A. Zijlstra
C. Hartogs
J.M. Kamsma
R.A. Cornel
J.J. de Bruin
J.A. Dijkstra
G. Esveld
H. Metz
W. Hobma
Theo Outhuyse
Jan Helvrich
Herman de Bruin
Janet Wijbenga-Sternsdorff

Leden van verdienste v.v. Harlingen
Willem Tienstra
Jan Steensma
Jan Helvrich
Age Tichelaar
Berend Visser
Rob van Raalte
Sjoerd Helfrich
Syb Vogel
Hans Wessels
Albert Töpfer
Jan van Houten
Kees Leijen

 

Sponsoren