AVG De nieuwe wet omgaan met persoonsgegevens
Laatste nieuws Heb je iets te melden of wil je een verslag sturen?
Klik hier voor meer informatie
05jun
Zaterdag 10 juni, Final League voor alle meiden!

Op zaterdag 10 juni organiseert fc Harlingen in samenwerking met… lees verder

30mei
fc Harlingen Vrouwen 1 kampioen!

Hoewel er door sommigen misschien nog een beetje gereserveerd naar… lees verder

29mei
Jeugdleden fc Harlingen in groten getale aanwezig tijdens Avond4daagse

Zoals het al jaren traditie is bij fc Harlingen werd… lees verder

meer nieuws

AVG

fc Harlingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Dit betekent dat vanaf 25 mei 2018 ook voetbalverenigingen te maken hebben met de strengere regels rond het verwerken van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Voorop staat voor fc Harlingen dat persoonlijke gegevens van leden enkel en alleen worden gebruikt voor de ledenadministratie, de betaling van de contributie en het informeren van leden over ontwikkelingen binnen de club. Op geen enkele manier wordt deze informatie gedeeld met derden, met uitzondering van de KNVB. Als spelend lid van de fc Harlingen ben je immers ook automatisch bondslid van de KNVB.

Mocht iemand willen weten welke informatie is vastgelegd over hem of haar in onze ledenadministratie dan kan die worden opgevraagd via mailadres info@fc-harlingen.nl

Ook indien informatie op de website staat waarvoor geen toestemming is gegeven (bijvoorbeeld fotomateriaal) dan kan dit worden aangegeven op het betreffende e-mailadres.

Het volgende document geeft aan hoe fc Harlingen omgaat met jouw gegevens en waar ze voor worden gebruikt.

http://www.fc-harlingen.nl/privacy-policy-fc-harlingen/

Voor de volledigheid willen wij u langs deze weg ook wijzen op het fotoprotocol fc Harlingen, welke op onze website is opgenomen.

Bekijk hier het protocol privacy borging fotobeleid:

Protocol privacy borging foto beleid

Bestuur fc Harlingen

Sponsoren