Agenda Staat genoteerd!

Algemene Ledenvergadering

17-06-2024
19:30

Hierbij nodigt het bestuur van fc Harlingen de leden uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op maandag 17 juni 2024 om 19.30 uur in de kantine aan de Oosterparkweg (inloop vanaf 19.00 uur). De agenda is hierbij als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen algemene ledenvergadering 11 december 2023
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Begroting 2024/202
5
5. Rondvraag
Pauze
6. Beantwoording rondvraag
7. Sluiting

Sponsoren