Nieuws Blijf altijd op de hoogte

In memoriam Jan Helvrich

27-03-2020

In memoriam Jan Helvrich
Maandag 23 maart is zeer onverwacht op 62 jarige leeftijd overleden Jan Helvrich. Bij velen in Harlingen bekend en vooral in de voetbal wereld. Hij is de vader van drie zonen en een dochter en opa van vier kleinkinderen.

Jan begon zijn voetbal loopbaan bij de v.v. Harlingen als trainer en leider van een jeugd team en was later jarenlang leider van het tweede elftal van die vereniging. Op een bepaald moment stapte hij over naar de R.K.V.V. Robur. Ook daar werd hij leider/ trainer van de jeugd en senioren. Hij deed dat op zo’n manier dat het opviel en Jan werd al gauw opgenomen in het jeugdbestuur en werd daar de drijvende kracht.

Jan was iemand die vooral het werk achter de schermen deed, hoefde niet zo nodig op de voorgrond. Hij was altijd bezig met de club, niet alleen op voetbalgebied. Als afgevaardigde van de jeugd kwam hij terecht in het hoofdbestuur, kwam daar niet alleen op voor de jeugd, maar de hele vereniging ging hem aan het hart. Later werd hij wedstrijdsecretaris van de vereniging en binnen de KNVB is hij geen onbekende. Als er wat was, werd er gebeld en ook het verzetten of afgelasten van wedstrijden werd door hem adequaat geregeld. Jan nam veel taken op zich, misschien soms wel wat teveel.

Jan was de trotse vader van vier kinderen, maar eigenlijk waren het er vijf want dat vijfde kind was het grote Jeugdtoernooi. Klein begonnen, groeide dit later uit tot een toernooi, bekend tot buiten Friesland en zelfs in het buitenland. Trots vertelde hij aan iedereen die het wilde horen hoeveel teams er kwamen en waar vandaan. Alle aanmeldingen verliepen toen telefonisch en via brieven. Later was hij binnen de vereniging de eerste die goed met de computer overweg kon en wist hij het niet, dan schoot zoon Mark hem te hulp. Trots was Jan ook als op vrijdagmiddag van het jeugdtoernooi de Duitse teams uit Jever zich meldden. Rondom het veld werden tenten neergezet, ze bleven het gehele weekend. Later in het seizoen gingen teams van Robur op bezoek in Jever. Tijdens het Robur weekend verzorgde Jan op de zondag het kaatsen, zijn tweede grote liefde, voor de jeugd.

Jan één van de eersten die nadacht over samenwerking met de v.v. Harlingen en dan vooral met de jeugdteams van elkaar en dat gebeurde ook. Een beetje de voorloper van de latere fusie.

Ook binnen de huidige club fc Harlingen vervulde hij diverse functies: materiaalman, had de zorg over de kledinglijn, wedstrijdsecretaris en de laatste paar jaar als secretaris van de vereniging.

Met zijn heengaan laat hij een grote leegte achter, niet alleen in zijn gezin, maar ook binnen onze vereniging. We zijn hem veel dank verschuldigd. Helaas kunnen we hem met zijn allen, door het corona virus, niet het afscheid geven wat hij verdient. Misschien op een later moment. We zullen hem blijven herinneren als een clubman in hart en nieren, altijd bereid wat te doen, zich zelf soms wel te veel wegcijferend.

Jan bedankt voor alles.

Rust in vrede.

H.M.

Sponsoren