Clubinfo

Historie

Na het vastlopen van de onderhandelingen tussen de drie voetbalverenigingen in Harlingen besloten de zondagsverenigingen vv Harlingen en rkvv Robur de gesprekken weer op te pakken. Beide clubs hadden te maken met een teruglopend aantal leden en vrijwilligers, waardoor een versterking van de al opgestarte samenwerking bij de jeugd een logisch vervolg zou zijn.

Een fusiecommissie werd samengesteld om een definitief samengaan te onderzoeken. Diverse themagroepen staken en de koppen bij elkaar en verzetten veel voorwerk. Er bleek genoeg draagvlak bij beide verenigingen om dit te bewerkstelligen. Halverwege 2014 werd de nieuwe fc Harlingen (fusieclub) geboren. Het grootste deel van de leden stemde voor! Er werd een prijsvraag uitgeschreven om te komen tot een naam, logo en tenue voor de fusieclub. fc Harlingen zet de activiteiten voort op het complex aan het Vierkantsdijkje.

Er werd vervolgens een nieuw bestuur gevormd en de commissies zetten hun werk voort. In samenwerking met de gemeente en de KNVB werd een plan opgesteld. fc Harlingen zit nu in een overgangsfase waarin veel geregeld moet worden op allerlei gebieden zoals bestuur en organisatie, accommodatie, teamindeling, kleding, sponsoring, media, enz. In de loop van 2014 zal fc Harlingen steeds meer vorm gaan krijgen. Een groot aantal vrijwilligers werken met veel elan aan de nieuwe fusieclub.

Via de nieuwe website www.www.fc-harlingen.nl zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Lees ook:
nieuwsbericht Omrop Fryslan
nieuwsbericht Friesch Dagblad

Sponsoren