Agenda Staat genoteerd!

Walking Football

16-05-2018
9:00

Van 28 maart tot en met 15 juni zal er op de woensdagen worden gespeeld en wel van 10.00 uur tot 11.00 uur. Elke woensdagochtend dienen de spelers om 9.00 uur aanwezig te zijn voor de broodnodige uitleg en natuurlijk een bakje koffie. Om 09.45 uur wordt er omgekleed waarna er van 10.00 uur tot 11.00 uur getraind wordt. Na de training kan er onder het genot van een bakje koffie nagepraat worden. Natuurlijk is iedere 60 plusser van harte welkom en men kan zich opgeven bij Berend Visser of bij fc Harlingen. De opgaveformulieren liggen in de kantine.

Met Walking Football (Wandel Voetbal) krijgen 60-plussers die mede door de vermindering van soepelheid niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal, weer de kans om een balletje te trappen. Er wordt op een klein veld met kleine doelen gespeeld, zonder keepers. Er wordt niet gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden; er zijn geen keepers; er wordt zonder buitenspel gevoetbald. De bal mag niet boven heuphoogte komen. Zeuren en sjanteren mag dan weer wel! Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen en middels deze voetbalvorm wordt het voor velen makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten.

Fc Harlingen organiseert dit samen met de KNVB en de buurtsportcoach van de gemeente Harlingen. Dit project wordt ondersteund door de stichting sportpromotie Harlingen. Fysio praktijk Rozengracht zal zijn bijdrage leveren door de deelnemers zo nodig te begeleiden en door een fit test bij hen af te nemen.

Sponsoren